Activitati de servicii administrativeLista codurilor CAEN ale activitatilor economice din Romania din sectiunea N. Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport. Nomenclator cod CAEN – Rev.2 , pe intelesul tuturor.

Aceasta sectiune include o diversitate de activitati care sustin activitatile generale ale intreprinderilor. Aceste activitati difera de cele din secţiunea M, intrucat scopul lor principal nu este transferul de cunostinte specializate.

Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei.

N. Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

77 Activitati de inchiriere si leasing
771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7722 Inchirierea de casete video si discuri ( CD-uri, DVD-uri )
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare )
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
774 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )
7740 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )
78 Activitati de servicii privind forta de munca
781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
80 Activitati de investigatii si protectie
801 Activitati de protectie si garda
8010 Activitati de protectie si garda
802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
803 Activitati de investigatii
8030 Activitati de investigatii
81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
811 Activitati de servicii suport combinate
8110 Activitati de servicii suport combinate
812 Activitati de curatenie
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
813 Activitati de intetinere peisagistica
8130 Activitati de intetinere peisagistica
82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
821 Activitati de secretariat si servicii suport
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )
823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor ( oficiilor ) de raportare a creditului
8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Acest articol a fost publicat in Coduri CAEN din diviziunea N. Activitati de servicii administrative si etichetat cu lista firmelor din Romania clasificate pe domenii de activitate;