Nomenclator Cod CAEN – K. Intermedieri Financiare si Asigurari.

Intermedieri Financiare si AsigurariAceasta sectiune include activitati de intermediere financiara, inclusiv asigurari, reasigurari, activitati ale caselor de pensii, si activitati de sustinere a intermedierilor financiare.

Aceasta sectiune include de asemenea activitati privind administrarea activelor societatilor, cum ar fi activitati ale companiilor de tip holding si activitati ale fondurilor mutuale si alte entitati financiare similare.

K. INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
641 Intermediere monetara
6411 Activitati ale bancii centrale ( nationale )
6419 Alte activitati de intermedieri monetare
642 Activitati ale holdingurilor
6420 Activitati ale holdingurilor
643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6491 Leasing financiar
6492 Alte activitati de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )
651 Activitati de asigurari
6511 Activitati de asigurari de viata
6512 Alte activitati de asigurari ( exceptand asigurarile de viata )
652 Activitati de reasigurare
6520 Activitati de reasigurare
653 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )
6530 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )
66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii
661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
6611 Administrarea pietelor financiare
6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
663 Activitati de administrare a fondurilor
6630 Activitati de administrare a fondurilor

Acest articol a fost publicat in Cod CAEN – K. Intermedieri Financiare si Asigurari si etichetat cu lista firmelor din Romania clasificate pe domenii de activitate;